Fra 1 november vil Øivind Bergh jobbe to dager i uken frem til han pensjonerer seg 1 mai 2020. Bjørn Birkevold vil fra 1 mai 2020 ta over som fastlege og fram til dette jobbe to dager i uken. 

Øivind Bergh vil ha kontordager mandag og tirsdag.

Bjørn Birkevold vil ha kontordager onsdag og torsdag.